2011/10/10

#02


"Ur sten, ur jord, ur sand" - David Eng & Amanda Eriksson

Ur Skuggorna #02 i samarbete med Sorgefanor.
En handgjord fotobok innehållande 20 svart-vita fotografier.

20 exemplar, 80 SEK + porto.
Maila urskuggorna@hotmail.com för beställning."Ur sten, ur jord, ur sand" - David Eng & Amanda Eriksson
Ur Skuggorna #02 in collaboration with Sorgefanor.
A hand made photo book containing 20 black and white photographs.
20 copies, 8 € / 11 $ + shipping.
To order, send a mail to urskuggorna@hotmail.com.